FREESPOT MAP SHIMANE


TO FREESPOT MAP
The explanation about a sign mark is here.

Matsue-City
Green Rich Hotel Matsue Ekimae
493-1, Asahi-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0003
TEL. 0852-27-3000, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Matsue Urban Hotel
590-3, Asahi-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0003
TEL. 0852-22-0002, Open 24hrs.
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Matsue Tokyu Inn
590, Asahi-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0003
TEL. 0852-27-0109, Open 24hrs.
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Hotel, Lobby No charge
Matsue-City
Matsue City Hotel Honkan Lobby
31, Suetsuguhon-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0843
TEL. 0852-25-4100, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Matsue City Hotel Honkan
31, Suetsuguhon-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0843
TEL. 0852-25-4100, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Matsue City Hotel Bekkan Lobby
31, Suetsuguhon-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0843
TEL. 0852-25-4100, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Matsue City Hotel Bekkan
31, Suetsuguhon-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0843
TEL. 0852-25-4100, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Teoyoko Inn Matsue Ekimae
498-10, Asahi-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0003
TEL. 0852-60-1045, Open 24hrs.
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Hotel 1-2-3 Matsue
493-1, Asahi-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0003
TEL. 0852-27-3000, Open-Close 7:00-23:00
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Hotel Ichibata
30, Chidori-cho, Matsue-city, Shimane, 690-0852
TEL. 0852-22-0188
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Matsue-City
Third Station Gakuen-dori-ten
18-7, 1-chome, Gakuen, Matsue-city, Shimane, 690-0825
TEL. 0852-60-2888
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Comic cafe, Internet cafe No charge
Matsue-City
Ten Ten Temari
73, Chidori-cho, Matsue-city, Shimane, 690-0852
TEL. 0852-21-2655
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Hotel, Lobby No charge
Matsue-City
Matsue Terrsa
478-18, Asahi-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0003
TEL. 0852-31-5550, Open-Close 8:30-22:00
AirStation (FREESPOT) 11Mbps public No charge
Matsue-City
Kenminshitu Shimane Prefectural Office
1, Tono-machi, Matsue-city, Shimane, 690-0887
TEL. 0852-22-5097, Open-Close 8:30-17:15, Sat., Sun., Holi./close
AirStation (FREESPOT) 11Mbps public No charge
Matsue-City
Prefectural Library of Shimane
52, Uchinakabara-cho, Matsue-city, Shimane, 690-0873
TEL. 0852-22-5725, Open-Close 9:00-18:00, Sun., Holi., Last day of the month/close
AirStation (FREESPOT) 11Mbps public No charge Power supply (No charge)
Izumo-City
Izumo Stasion Hotel
1261-23, Imaichi-cho, Izumo-city, Shimane, 693-0001
TEL. 0853-24-2766, Open 24hrs.
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Izumo-City
Taki Library on The Sea
73-1, Oda, Taki-cho, Izumo-city, Shimane, 699-0903
TEL. 0853-86-7077, Open-Close 10:00-19:00, 10:00-18:00(Sat., Sun.), Mon., Holi./close
 public No charge 
Izumo-City
Ichibatayama Cottage
2117-6, Kozakai-cho, Izumo-city, Shimane, 691-0074
TEL. 0853-67-0211, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Izumo-City
Michi no Eki Kirara Taki
135-1, Taki, Taki-cho, Izumo-city, Shimane, 699-0902
TEL. 0853-86-9080, Open 24hrs.
public No charge
Izumo-City
Hotel Kounoya
982, Hirata-cho, Izumo-city, Shimane, 691-0001
TEL. 0853-63-1133, Open 24hrs.
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Izumo-City
Toyoko Inn Izumoshi Ekimae
971-13, Imaichi-cho, Izumo-city, Shimane, 693-0001
TEL. 0853-25-1044, Open 24hrs.
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Restaurant Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Izumo-City
Sobadokoro Yakumo
276-1, Kizukihigashi, Taisya-machi, Izumo-city, Shimane, 699-0701
TEL. 0853-53-0257, Open-Close 9:00-17:00, Thr./close
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Restaurant No charge Power supply (No charge)
Izumo-City
Twin Leaves Hotel Izumo
4-1, Eki kita-machi, Izumo-city, Shimane, 693-0007
TEL. 0853-30-8000
Our guest only.
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Restaurant No charge
Izumo-City
Third Station Watarihashi-ten
1201, Watari-hashi-machi, Izumo-city, Shimane, 693-0004
TEL. 0853-24-8881
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Comic cafe, Internet cafe No charge
Masuda-City
Tomoe Ryokan
20-38, Suko-cho, Masuda-city,  Shimane, 698-0036
TEL. 0856-22-0952, Open-Close 15:00-10:00
 Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Masuda-City
Masuda Kokusai Kanko Hotel Shimadaya
3-15, Hona-machi, Masuda-city,  Shimane, 698-0005
TEL. 0856-22-0020, Open 24hrs. 9:00-21:00(Cafe), 11:30-14:00, 17:30-20:00(Restaurant), 12/31, 1/1/close
 AirStation (FREESPOT) 54Mbps Cafe Restaurant Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Ooda-City
Ryokan Kouraku
205-1, Yunotsuguchi, Yunotsu-cho, Ooda-city, Shimane, 699-2501
TEL. 0855-65-2023, Open 24hrs.
 Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Ooda-City
Jofukuji Youth Hostels
1114, Nima, Nima-cho, Ooda-city, Shimane, 699-2301
TEL. 0854-88-2233, Open-Close 15:00-10:00
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)
Ochi-Gun
Kawamoto-machi Information Center
505-6, Inbara, Kawamoto-machi, Ochi-gun, Shimane, 696-0003
TEL. 0855-72-1111, Open-Close 8:00-20:00, 10:00-20:00(Restaurant), 8:00-20:00(Shop), FreeSpot Time 8:00-20:00, 12/31-1/1/close
Cafe Restaurant Station, Station waiting room Store, Convenience store Public institution No charge Power supply (No charge)
Ochi-Gun
Michi no Eki Mizuho
260-3, Oaza Shimotadokoro, Mizuho-cho, Ochi-gun, Shimane, 696-0222
TEL. 0855-83-1112
Open-Close 7:00-17:50
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Store, Convenience store No charge
Kanoashi-Gun
NPO Eco Village Kakinokimura
539-2, Kakinoki, Kakinoki-mura, Yoshika-cho, Kanoashi-gun, Shimane, 699-5301
TEL. 0856-79-8084, Open-Close 10:00-18:00, Wed./close
AirStation (FREESPOT) 54Mbps Public institution No charge Power supply (No charge)
Kanoashi-Gun
Nichihara Astronomical Observatory
801-8, Makurase, Nichihara-cho, Kanoashi-gun, Shimane, 699-5207
TEL. 0856-74-1646, Open-Close 12:00-22:00, Tue., Wed./close
Cafe No charge Power supply (No charge)
Oki-Gun
Oki Saigo Ferry Terminal
10-2, Nakamachi aza Menuki 4, Saigo-cho, Oki-gun, Shimane, 685-0013
TEL. 08512-2-1122, Open-Close 8:00-19:00
AirStation (FREESPOT) 11Mbps Port,Ferry terminal No charge
Oki-Gun
Hotel Sunrise Fuse Kokumin Hyou Center Okinoshima
1005, Uzuki, Okinoshima-cho, Oki-gun, Shimane, 685-0413
TEL. 08512-7-4326, Open 24hrs.
Hotel, Lobby No charge Power supply (No charge)